خانه اعضای شورای شهر

اعضای شورای شهر

۱٫ محمد پاکروان: رییس شورا
۲٫ علیرضا بقایی نیا: نایب رییس شورا
۳٫ فرزین میرزایی عشین: عضو
۴٫ محمد علی نعمتی: عضو
۵٫ محمد حسین شفیعی: عضو

نظرات بسته شده است.