خانه اعضای شورای شهر

اعضای شورای شهر

۱٫ محمد پاکروان: رییس شورا
۲٫ فرزین میرزائی عشین :نایب رئیس
۳٫ محمد علی نعمتی انارکی: عضو
۴٫ علیرضا بقایی نیا: عضو
۵٫ محمد حسین شفیعی: عضو

نظرات بسته شده است.